105 332 ლარი ბაღდათის სოფლების რეაბილიტაციისთვის

პროექტი ეხება მუნიციპალიტეტის 3 სოფელს.

ბაღდათში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის თანამშრომლებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მოქალაქეს განესაზღვრა გირაო 5000 ლარის ოდენობით.