საჩხერეში შუალედური ზაფხულის სამთო კურსი დასრულდა

ზაფხულის კურსში მონაწილეობა 21 სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო.