"ჭიათურის პოლიციის უფროსი პროვოცირებას ახდენს ქალაქის მერზე"

დაპირისპირება ჭიათურის მერსა და პოლიციის უფროსს შორის.