საქართველოში 1612-მა ადამიანმა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა

შემთხვევები, განსაკუთრებით ხშირია 24-44 წლის ადამიანებში.